Skolutveckling – ett innovativt “tänk”

Foto, Lars GlimbertJag ser stora möjligheter med ny teknik och samhällets digitalisering, inte minst inom skola, undervisning och det egna lärandet. Ett genomtänkt och kreativt användande av teknik, internet och digitala tjänster (tillsammans med en god pedagog, ska tilläggas) gör undervisning och lärande effektivt och stimulerande. Detta leder till bättre kunskapsresultat och i förlängningen ökar det möjligheterna för våra ungdomar att bli framgångsrika i livet.

Jag brinner för att utforska och utveckla hur vi på bästa sätt integrerar information- och kommunikationsteknik, IKT, i det pedagogiska arbetet som framgångsrika lärare gör tillsammans med eleverna. För mig handlar det om att finna nya vägar till kunskapande. Det handlar också om att lära tillsammans och inspirera kolleger och elever.

Digitaliseringen av skolan är ett fantastiskt intressant område där det dagligen uppstår nya möjligheter. Jag kallar mitt yrke för Educational Technologist och jag heter alltså Lars Glimbert. 

Det ska bli trevligt att få träffa dig!

PS.

Jag bor och verkar i Sollentuna norr om Stockholm.

  • Föreläser och inspirerar om nya möjligheter i skola och högre utbildning
  • Integrerar pedagogik med teknik i skolans vardag
  • Rådgiver kring digitala lärmiljöer samt utbildar i G Suite (f.d. Google Apps) samarbetsverktyg

Kontakt: lars@glimbert.com, 073 915 1315.